Leksykon lektur szkolnych. Liceum

Autor: Tomasz Macios
Projekt okładki: Witold Siemaszkiewicz
Projekt makiety: E. Olma, L. Ristujczina

Fotoedycja do tego projektu polegała na dobraniu reprodukcji obrazów, rzeźb, fotosów filmowych i teatralnych ilustrujących omawiane lektury.

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

Leksykon lektur szkolnych. Gimnazjum

Autor: Robert Pruszczyński
Projekt okładki: Witold Siemaszkiewicz
Projekt makiety: E. Olma, L. Ristujczina

Fotoedycja do tego projektu polegała na dobraniu reprodukcji obrazów, rzeźb, fotosów filmowych i teatralnych ilustrujących omawiane lektury.

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

Nowe tablice

Autorzy: Matematyka: Tomasz Szymczyk; Fizyka: Stanisław Rabiej; Informatyka: Włodzimierz Raczek; Astronomia: Jan Desselberger; Biologia: Leszek Trząski; Chemia: Anna Pielesz

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

Autorki: Beata Gajewska, Kinga Szafruga, Magdalena Gałuszka
Projekt okładki: Piotr Jezierski

Fotoedycja do tego projektu polegała na uzupełnieniu biogramów portretami i fotografiami twórców.

Podstawowe zasady gry na fortepianie

Autor: Josef Lhevinne
Tłumaczenie: Agnieszka Mizera, Marek Mizera

Projekt okładki wydawnictwa przeznaczonego dla studentów i dydaktyków.

Ilustrowane dzieje Polski

Autor: Piotr Małyszko
Rysunki: Bartłomiej Gaweł
Projekt makiety i okładki zakładał maksymalną prostotę mająca na celu wyeksponować ilustracje.

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

Jak mowić?

Autor: Michał Kuziak
Projekt okładki: Władysław Pluta
Rysunki: Rafał Bojdys
Projekt układu typograficznego do serii obejmującej cztery pozycje.
Książki mają charakter poradników: zawierają szereg praktycznych wskazówek, rad, wzorów pism, listów, rozprawek.

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

Słownik adaptacji filmowych

Autorzy: Andrzej Kołodyński, Konrad Zarębski
Projekt okładki: Piotr Jezierski
Projekt makiety: E. Olma, L. Ristujczina
Redakcja: Marcin Siwiec
Fotoedycja do tego projektu polegała na dobraniu fotosów filmowych ilustrujących omawiane utwory literackie.

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

SMS Słownik pisarzy

Autorki: Teresa Chwalińska, Kinga Szafruga
Projekt okładki i makiety

Projekt do tej serii polegał na ciekawym i czytelnym wyeksponowaniu zróżnicowanego materiału (ramki, tabele, definicje, wzory, rysunki, przykłady).

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

SMS S. postaci historycznych

Autor: Piotr Małyszko
Projekt okładki i makiety

Projekt do tej serii polegał na ciekawym i czytelnym wyeksponowaniu zróżnicowanego materiału (ramki, tabele, definicje, wzory, rysunki, przykłady).

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

SMS Geografia

Autorzy: Jarosław Balon, Mirosław Wójtowicz
Projekt okładki i makiety

Projekt do tej serii polegał na ciekawym i czytelnym wyeksponowaniu zróżnicowanego materiału (ramki, tabele, definicje, wzory, rysunki, przykłady).

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

SMS Matematyka

Autorzy: Kazimierz Nikodem, Jadwiga Nikodem
Projekt okładki i makiety

Projekt do tej serii polegał na ciekawym i czytelnym wyeksponowaniu zróżnicowanego materiału (ramki, tabele, definicje, wzory, rysunki, przykłady).

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

Strony


PODZIEL SIĘ

FacebookTab