SMS Chemia

Autorka: Małgorzata Krzeczkowska
Projekt okładki i makiety

Projekt do tej serii polegał na ciekawym i czytelnym wyeksponowaniu zróżnicowanego materiału (ramki, tabele, definicje, wzory, rysunki, przykłady).

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

SMS Biologia

Autorka: Barbara Żarnowska
Projekt okładki i makiety

Projekt do tej serii polegał na ciekawym i czytelnym wyeksponowaniu zróżnicowanego materiału (ramki, tabele, definicje, wzory, rysunki, przykłady).

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

SMS Fizyka

Autorzy: Barbara Zegrodnik, Michał Zegrodnik
Projekt okładki i makiety

Projekt do tej serii polegał na ciekawym i czytelnym wyeksponowaniu zróżnicowanego materiału (ramki, tabele, definicje, wzory, rysunki, przykłady).

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

Gramatyka niemiecka

Autorki: Marzena Łojewska, Alina Papiernik
Projekt okładki i makiety

Projekt do tej serii polegał na ciekawym i czytelnym wyeksponowaniu zróżnicowanego materiału (ramki, tabele, definicje, wzory, rysunki, przykłady).

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

SMS gramatyka polska

Autorka: Krystyna Stachera
Projekt okładki i makiety

Projekt do tej serii polegał na ciekawym i czytelnym wyeksponowaniu zróżnicowanego materiału (ramki, tabele, definicje, wzory, rysunki, przykłady).

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

SMS Gramatyka angielska

Autorki: Agnieszka Mizgała, Iwona Wójtowicz-Brzezińska
Projekt okładki i makiety

Projekt do tej serii polegał na ciekawym i czytelnym wyeksponowaniu zróżnicowanego materiału (ramki, tabele, definicje, wzory, rysunki, przykłady).

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

SMS Literatura

Autorka: Aleksandra Rzążewska
Projekt okładki i makiety

Projekt do tej serii polegał na ciekawym i czytelnym wyeksponowaniu zróżnicowanego materiału (ramki, tabele, definicje, wzory, rysunki, przykłady).

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

SMS Historia

Autor: Piotr Małyszko
Projekt okładki i makiety

Projekt do tej serii polegał na ciekawym i czytelnym wyeksponowaniu zróżnicowanego materiału (ramki, tabele, definicje, wzory, rysunki, przykłady).

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

Epoki literackie

Autorzy: M. Hanczakowski, M. Kuziak, A. Zawadzki, B. Żynis
Projekt okładki: Władysław Pluta

Fotoedycja do tego projektu polegała na dobraniu ilustracji korespondujących z tekstem, tak aby tworzyły klimat epoki.

Materiał publikowany dzięki uprzejmości Wydawcy.

Tablice historyczne

Autorzy: Lech Bielski, Mariusz Trąba
Projekt okładki: Władysław Pluta
Fotoedycja: Lech Bielski, Luba Ristujczina
Fotoedycja do tego projektu polegała na zilustrowaniu wybranych wydarzeń z historii powszechnej i historii Polski.

Strony


PODZIEL SIĘ

FacebookTab