Smok Maciuś

Projekt okładki do książki edukacyjnej z aplikacją

PeWNiak gimnazjalny

Seria okładek do repetytoriów dla gimnazjalistów.

Projekt zakładał wyeksponowanie tytułu, a w nim nazwy Grupy Wydawniczej.
Zdjęcia miały za zadanie stworzyć jednoznaczny kontekst z przedmiotem.

Jak czytać obrazy?

Projekt okładki albumu dla hobbystów.
Okładka miała zapowiadać bogatą szatę ilustracyjną, a także nawiązywać do zrozumienia warstwy ikonograficznej obrazów.

Wielkie kolekcje

Projekt okładki albumu dla hobbystów.
Okładka miała zapowiadać bogatą szatę ilustracyjną, a także zawierać informacje zachęcające czytelnika do sięgnięcia po publikację.

Wielkie podroże

Projekt okładki albumu dla hobbystów.
Okładka miała zapowiadać bogatą szatę ilustracyjną, a także zawierać informacje zachęcające czytelnika do sięgnięcia po publikację.

FacebookTab