Leksykon motywów literackich

Okładka leksykonu językowego.

Praca nad projektem polegała na stworzeniu atrakcyjnej okładki oraz doborze materiału ikonograficznego w jednoznaczny sposób odwołujący się do popularnych motywów literackich.

Poradnik profesora Markowskiego

Poradnik profesora Markowskiego

Projekt okładki poradnika językowego.

Poradnik profesora Markowskiego

Wielka historia architektury

Zakres prac obejmował całościowe opracowanie książki począwszy od napisania tekstu, zaprojektowania okładki i makiety, wykonania fotoedycji, DTP, redakcji i korekty oraz przegotowania publikacji do druku.

Cuda świata

Projekt okładek serii Cuda świata. Na serię składają się tomy poświęcone przyrodzie i kulturze.

Praca nad projektem polegała na stworzeniu okładek i wybraniu atrakcyjnych zdjęć.

Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Opracowanie tekstu: Adam Dylewski
Projekt okładki i etui: Maciej Pieda

Praca nad projektem obejmowała stworzenie layoutu, uzupełnienie fotoedycji oraz DTP i przygotowanie do druku.

Poczet królów i książąt polskich

Najciekawsze fakty. Rekordy roślin

Autorka: Jolanta Bąk
Projekt okładki: Maciej Pieda

Prace nad publikacją obejmowały wykonanie projektu makiety, fotoedycji, DTP oraz przygotowanie do druku.

Najciekawsze fakty. Rekordy zwierząt

Autorka: Jolanta Bąk
Projekt okładki: Maciej Pieda

W zakres prac obejmował wykonanie projektu makiety, fotoedycji, DTP oraz przygotowanie publikacji do druku.

Tradycje i obyczaje polskie

Autorki: Anna Willman, Sylwia Chmiel
Projekt okładki: Maciej Pieda

Zakres prac obejmował wykonanie projektu makiety, fotoedycję, DTP oraz przygotowanie publikacji do druku.

Domowy wyrób alkoholi. Kompendium

Praca zbiorowa
Projekt okładki: Maciej Pieda
Projekt typograficzny: mBOOKS. marcin siwiec

Praca nad projektem obejmowała fotoedycję, DTP oraz przygotowanie druku

Tradycje i obyczaje polskie

Tradycje i obyczaje polskie

Autorki: Chmiel Sylwia i Anna Willman
Projekt okładki: Maciej Pieda

Praca nad projektem obejmowała stworzenie layoutu, fotoedycję, DTP oraz przygotowanie do druku.

Tradycje i obyczaje polskie

Encyklopedia Ogrody

Autor: Michał Mazik
Projekt okładki: Maciej Pieda

Praca nad projektem obejmowała zaprojektowanie układu typograficznego wnętrza, wykonanie fotoedycji, skład komputerowy oraz przygotowanie do druku.

Wielka historia malarstwa

Autorka: Luba Ristujczina
Projekt makiety i okładki: Luba Ristujczina

Prace obejmowały napisanie tekstów, wykonanie projektów okładki i makiety, fotoedycji i składu komputerowego. Redakcją i korektą zajęły się nasze współpracowniczki: Anna Willman, Magdalena Pieczka i Ewa Binda z www.centrumkorekty.pl

Strony

FacebookTab