Poradnik profesora Markowskiego

Dla wydawnictwa Books przygotowaliśmy projekt okładki poradnika językowego.

Jak pisze wydawca: Poradnik profesora Markowskiego, tw., B5, 320 str. Niniejszy poradnik językowy zawiera obszerny wybór rad i wskazówek. Profesor Markowski zebrał w nim i omówił te kwestie językowe, które przysparzają użytkownikom najwięcej kłopotów, budzą wątpliwości. W przypadkach, w których to możliwe autor podaje jednoznaczne rozstrzygnięcie problemu. Niestety nie zawsze tak jest, polszczyzna jest bowiem językiem bogatym i to jej bogactwo odzwierciedla się między innymi w różnorodności form jednakowo poprawnych. Dlatego w poradniku występują nieraz obok siebie formy równie poprawne albo jedna lepsza, druga gorsza, ale dopuszczalna na jakimś poziomie normy współczesnej polszczyzny. W Poradniku profesora Markowskiego wiele rad zostało ujętych w tabelach i zestawieniach, w których pogrupowano omawiane wyrazy, ich formy i połączenia. Prosta struktura poradnika pozwala na szybkie odszukanie informacji. Publikacja jest szczególnie polecana osobom, które na co dzień pracują z językiem polskim.

Serdecznie polecamy: https://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/poradnik-profesora-markowskiego-tw-b...

Więcej znajdziecie w portfolio: http://www.studiolitera.pl/portfolio/poradnik-profesora-markowskiego


PODZIEL SIĘ

FacebookTab